• NL
  • EN

PROJECTEN
Magic Care richt zich op zeer uiteenlopende groepen kinderen in zowel binnen- als buitenland. Van kinderen met een verstandelijke handicap tot kinderen met een visuele handicap. Van kinderen uit een asielzoekerscentrum tot kinderen in de jeugdgevangenis. Hieronder vindt u enkele korte beschrijvingen van succesvolle projecten van de afgelopen drie jaar:

 

KINDEREN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE
De goochelaars van Magic Care treden regelmatig op in ziekenhuizen en werken daar met kinderen of jongeren die lijden aan een chronische ziekte. De bedoeling van deze magische middagen is, naast het waardevolle lotgenotencontact, dat de kinderen ‘iets kunnen wat een ander niet kan’. Ook hierdoor komen de kinderen in een uitzonderingspositie te staan, maar wel in een hele positieve! Daarnaast krijgen de kinderen les in presentatie.

KINDEREN MET EEN (VERSTANDELIJKE) HANDICAP
De goochelworkshops voor kinderen met een verstandelijk handicap blijkt voor de meeste kinderen een uitstekende mogelijkheid om door middel van goochelen hun gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten. Resultaat: Hyperactieve kinderen worden rustig en autistische kinderen komen uit hun isolement. Hoe fijn is het als een kind met een verstandelijke beperking nu eens een ander te slim af is!

KINDEREN MET EEN VISUELE HANDICAP
Dit lijkt onmogelijk omdat goochelen met name iets visueels is. We hebben echter ervaren dat zelfs blinde kinderen trucs kunnen leren die zij trots aan hun ouders en omgeving kunnen laten 'zien'. Zowel de beschrijving van de trucs als het diploma was voor deze groep in Braille uitgevoerd, zodat de kinderen deze truc volledig zelfstandig kunnen uitvoeren. De kop in de krant "Een goocheltruc kun je voelen" was veelzeggend voor het resultaat.

MOEILIJKE OPVOEDBARE KINDEREN
Ook voor deze categorie kinderen worden met regelmaat goochelworkshops verzorgd in het tehuis waar zij verblijven. Vanuit een zeer afwachtende houding blijken de meeste kinderen enthousiast te raken voor goochelen. De therapeutische werking van het leren goochelen wordt dan duidelijk zichtbaar: er ontstaat een duidelijk ‘wij’gevoel en dat uit zich in een positieve houding naar de andere kinderen en de leiding toe. Ook voor hen telt het feit dat ze iets geleerd hadden wat andere kinderen niet kunnen en daarbij te behoren tot een ‘speciale groep’ als zeer positief. Bovendien leren de kinderen door te goochelen vooral positieve aandacht te vragen.


JONGEREN OPVANG CENTRUM
Verschillende malen per jaar worden aan groepen gedetineerde jongeren goochelvoorstellingen met workshops gegeven. Zowel de voorstelling door Magic Care als de eigenlijke workshop blijkt veel enthousiasme voor het leren goochelen los te maken. Duidelijk wordt dat goochelen deze jongelui motiveert en de sterke kanten van hun gedrag naar voren haalt, waarbij respect tonen voor elkaar bij het vertonen van de geleerde trucs steeds een belangrijk doel is. Speciaal voor deze groep is een vervolgprogramma ontwikkeld. De meest gemotiveerde jongeren doen mee aan een magische sociale vaardigheidstraining waarbij het leren goochelen en het op een goede manier met je publiek omgaan in een kleine groep wordt geoefend.

KINDEREN DIE SOCIAAL ONHANDIG ZIJN
Magic Care werkt nu al enkele jaren samen met Stichting Sterkamp. Een stichting die vakantieweken organiseert waarbij de kinderen groepsgewijs een sociale vaardigheidstraining krijgen aangeboden. De goochelaars van Magic Care leren via de goocheltrucs het onderdeel: ‘feedback geven en ontvangen’ aan. Daarnaast is er natuurlijk weer aandacht voor presentatievaardigheden. Voor een Sterkampkind is het een hele overwinning om voor de groep een goocheltrucje te doen. De presentatie van de geleerde trucs draagt zo duidelijk bij aan het overwinnen van angst of verlegenheid.

KINDEREN MET BRANDWONDEN
Magic Care werkt samen met stichting Kind en Brandwonden. Juist voor deze kinderen is het moeilijk om zichzelf aan anderen te laten zien. Tijdens de voorstelling is er daarom veel aandacht voor zelfpresentatie. Door het vertonen van een goocheltrucje krijgen deze kinderen een middel in handen om dat wat gemakkelijker te maken en doen daardoor een positieve ervaring op om zichzelf te tonen.

BUITENLANDSE PROJECTEN
Magic Care is ook in het buitenland actief. In Brazilië wordt door Igor de Kort twee keer per jaar clown/goochelles gegeven. Er wordt zelfs jaarlijks een circusproject opgezet. Wim van Dokkum heeft voor kinderen met een verstandelijke handicap in Curitiba (ook Brazilië) voorstellingen en workshops verzorgd en Marlies Greve oogstte succes met haar voorstellingen en workshops voor kinderen in Maleisië en Indonesië.