• NL
  • EN

VERKLARING OMTRENT GEDRAG
Organisaties waar wij ons voor inzetten willen zeker weten dat onze vrijwilligers in het verleden geen
strafbare feiten hebben gepleegd. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is daarom voor al onze
vrijwillgers een verplichting. Dienst Justis (onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) is
degene die de screening uitvoert. Zij beoordelen aan de hand van eventueel strafbare feiten of een
Verklaring Omtrent Goed Gedrag aan onze stichting en haar individuele personen wordt toegekend. 

Binnen onze stichting hebben wij een vertrouwenspersoon waar medewerkers, vrijwilligers, ouders
of anderen mee kunnen praten als er vermoedens over niet toelatend gedrag is. 
 


De informatie of melding wordt alleen gedeeld met toestemming van degene die
de melding doet. Behalve wanneer e
r strafbare feiten zijn, of worden gepleegd.
De vertrouwensperooon is dan wettelijk verplicht dit te melden bij de politie.


ONZE
 MAGIC CARE VERTROUWENSPERSOON IS MELINDA BIET
Als u telefonisch contact met haar wenst, stuur dan a.u.b. een mail naar:
mbtopcare@gmail.com Melinda neemt dan z.s.m. contact met u op.