• NL
  • EN

MISSIE
Ondersteuning bieden aan kwetsbare kinderen.
Het gaat om kinderen die kwetsbaar zijn en/of in hun ontwikkeling bedreigd worden.
Uitgangspunt is het helpen ontwikkelen van het unieke en positieve van ieder kind en diens vermogen tot zelfontplooiing.

METHODE
Een entertainende en therapeutische workshop die zorgt voor een positieve ervaring en verbetering van het zelfbeeld van het kind.
De Magic Care goochelaars bieden belangeloos een doelgroep-specifiek en uniek programma aan. 


VISIE
Positieve ervaringen en een positief zelfbeeld zijn fundamenteel voor iedereen, vooral voor kwetsbare kinderen.
Deze visie wordt toegepast door met de kinderen op een warme, integere en professionele manier te werken aan het verhogen van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid.